Skript tutorial #3

Skript tutorial #3

Laten we een command gaan maken met if/else. We gaan een command maken die kijkt of iemand staff is. We beginnen natuurlijk weer met een nieuwe lijn waar we een gewoon command op gaan maken, het command '/checkstaff <player>:'. Dan doen we zoals normaal weer 'trigger:' en dan komen we op het punt waar we onze effects zouden moeten invullen, maar dat gaan we deze keer niet doen. We gaan een if/else statement maken, met een if/else statement kan je iets doen als een bepaald iets zo is, of juist niet. Dus om dat te gebruiken typen we 'if {staff.%argument%} is true:'. Hierbij gebruiken we een variable, een variable wordt altijd aangegeven met {} en je kan een variable naar alle waarden zetten die je wilt. Wat we zojuist hebben gemaakt betekent: als de variable staff voor de speler waar is, ga dan verder. Als we ENTER + TAB doen kunnen we weer onze effects in gaan vullen die we willen laten gebeuren als {staff.%argumnet%} waar is. Ons effect wordt 'message "deze speler is staff"'. Dus als je het command doet en {staff.%argument%} is waar stuurt hij een bericht naar de speler die het command doet: deze speler is niet staff. Laten we nu maken wat er gebeurd als {staff.%argument%} niet waar is. Let op: nu gaan we iets heel raars doen, we doen ENTER en halen er een tab AF. Dan typen we 'else:', dan weer ENTER + TAB en hier kunnen we nu schrijven wat er gebeurd als {staff.%argument%} false is. Hier typen we dan 'message "deze speler is niet staff"'

Om de variable {staff.%argument} te zetten hebben we ook een command nodig, we maken weer een nieuw command aan die 'command /setstaff <player>:' heet en maken weer een trigger enzo. Nu gebruiken we het SET effect om de varable te veranderen, we doen 'set {staff.%argument%} to true'.

Om de variable {staff.%argument%} weer naar false te veranderen maken we een command dat 'command /delstaff <player>:' heet, hierbij zetten we bijna het zelfde effect als bij setstaff neer, het enige wat we veranderen is true naar false.

Nu we over bijna alles hebben geleerdt kunnen we iets moeilijkers maken, namelijk iets wat je score bijhoud van hoeveel zombies je heb gedood. Hiervoor maken we een 'on death:' even aan, dan doen we ENTER + TAB. Nu typen we 'if victim is zombie:', dus als degene die gedood wordt een zombie is. Dan doen we weer ENTER + TAB en nu kunnen we onze effects in gaan vullen, nu gebruiken we het effect 'add 1 to {killed.%player%}'. We gebruiken dit om een variable steeds groter te maken (bijvoorbeeld van 1 naar 2).

Nu moeten we ook nog een command maken die je laat zien hoeveel zombies je hebt gedood (dus hoe groot {killed.%player%} is). Daarvoor maken doen we 'command /level:', dan maken we weer een trigger enzo en dan gaan we nu de effects weer doen. Het effect is: 'message "%{killed.%player%}%"'. We maken dus een placeholder voor die variable in een message. Dat was het!