Skript tutorial #4

Skript tutorial #4

Laten we beginnen met een usage maken bij het command /checkstaff (van vorige tutorial), dat is een bericht dat een speler krijgt als hij het commando verkeerd invoerd. We gaan op de lijn voor 'trigger:' en op de zelfde lijn tabs. Dan typen we 'usage:', hierna typen we het bericht dat de speler zou krijg, wij doen 'usage: /checkstaff (naam van speler)'. 

Laten we nu een alias maken, dat is een andere manier om een command te gebruiken. Bij voorbeeld '/gm 1' in plaats van '/gamemode 1', dat is een alias. Om een alias te maken we op de lijn boven 'trigger:' 'aliases:' achter dat schrijven we onze alias, we doen 'cs', dat is een afkorting van staffcheck.

We willen natuurlijk niet dat iedereen een command kan, daarom voegen we een permission toe. Een permission is een bepaald stukje text dat een speler nodig heeft om een commando uit te voeren. Dat doen we door weer op een lijn boven 'trigger:' met het zelfde aantal tabs 'permission:' te schrijven. achter permission schrijven we de permission die de speler nodig heeft om het commando uit te voeren, wij doen 'permission: checkstaff', nu kunnen we het commando niet meer doen zonder OP of die permission. Om permissions te geven aan mensen heb je een permissions plugin nodig, bijvoorbeeld PermissionsEX