Skript tutorial #6

Oke laten we een prefix voor tab en de chat maken, we maken hiervoor eerst het command /setprefix <player> <text> en onze permission gaat setprefix worden en onze usage /setprefix (naam van speler) (prefix). Dan gaan we na onze trigger de variable {prefix.%argument 1%} zetten naar argument 2 en zetten we de tablist naam door set argument 1's tablist name to "%argument 2% %argument 1%, nu we dat hebben gedaan doen we er ook nog een leuke message in. Dan hebben we dit command en de tablist af, nu alleen de chatprefix nog. Hiervoor maken we het event on chat: en als effects schrijven we er broadcast "%{prefix.%player%}% %player%: %message%" bij, dus nu als we iets in de chat zeggen staat daar onze prefix met onze naam er achter + ons bericht. Maar nu staat het originele bericht er ook nog bij, om het originele bericht weg te halen doen we cancel event, dat cancelt de chat maar stuurt wel de broadcast

 

Resultaat:

Prefix