Skript tutorial #7

Dit keer gaan we een scoreboard skript maken, hiervoor hebben we SkRayFall nodig. Maar eerst moeten jullie wat weten over een scoreboard. Voor je een scoreboard neerzet moet je eerst het scoreboard wat er staat clearen. De bovenkant van het scoreboard heet de name en de onderkant heten de scores.

 

Basic:

We beginnen eerst met een /test command die een scoreboard met als name en als score test aan de speler laat zien. We maken het command /test met een trigger. Dan is ons eerste effect wipe player's sidebar. Nu hebben we dus wat er al aan een scoreboard stond weggehaald. Dan kunnen we onze naam van het scoreboard neer zetten om het scoreboard zelf te maken. We doen 'set name of sidebar of player to "test"' om een scoreboard te maken dat test heet. Dan doen ze onze score, dat gaat ook test worden: 'set score "test" in sidebar of player to 1'. Het getal zegt hoe hoog de score staat in vehouding met andere scores, een hoog getal is het hoogst en 0 is het laagste. Dat is het!

 

Advanced:

We gaan dit keer een scoreboard met een animatie maken die om de seconde van kleur veranderd. Dit doen we door het event 'every 2 seconds:' aan te maken en dan alle players te loopen (loop all players:). Als we alle players loopen moeten we ook natuurlijk player in de effects veranderen naar 'loop-player' omdat skript anders niet weet welke speler die moet nemen. Dan wipen we loop-player's sidebar en maken we een scoreboard waarvan de naam en score grijs is. Dan wachten we 1 seconde en wipen we de sidebar weer en doen we hetzelfde scoreboard maken zoals net maar dan met de kleur zwart (kleuren kunnen gewoon met &7, &8 enz).

 

download: scoreboard